Drammen kirkeforum er et lokalt kirkeakademi, medlem av Norske Kirkeakademier. Enkeltpersoner og organisasjoner kan være medlemmer. Vi har tre til fire arrangementer i semesteret som samler folk til foredrag og samtale om aktuelle tema som ligger i skjæringspunktet mellom kirke og samfunn.

Krigens rett – og urett

Erik Møse i Bragernes menighetshus 15. april kl. 19.00

Erik Møse er tidligere høyesterettsdommer og har gjort tjeneste som dommer ved Den europeiske menneskerettdomstolen i Strasbourg.

Han ble i mars 2023 utnevnt til leder for FNs undersøkelseskommisjon for Ukraina. Hans foredrag vil omhandle arbeidet med dokumentering og rettsforfølgelse av krigsforbrytelser.

FNs menneskerettsråd opprettet kommisjonen i mars 2022. Den har tre medlemmer og et sekretariat med over 20 personer. Oppgaven er å etterforske påståtte krenkelser av menneskerettighetene, humanitærretten og internasjonale straffebestemmelser. Den skal også så vidt mulig identifisere ansvarlige enkeltpersoner og gi generelle anbefalinger om ansvar. I flere rapporter har kommisjonen funnet omfattende krenkelser.

Det blir kulturinnslag, samtale og servering.


Presentasjon fra Anne Julie Semb

Professor Anne Julie Semb holdt et svært interessant foredrag i Drammen kirkeforum 12. februar. Presentasjonen kan du se her..

Presentasjon fra møtet om klima og vær

Her kan du se presentasjonen som ble vist under Elin Lundestads foredrag 15. januar. Avdelingsleder Hans Olav Hygen har oppdatert og kommentert bildene.


Last ned program for vårens møter

Du kan laste ned/lese hele vårprogrammet ved å klikke på bildet.

Tidligere program er tilgjengelig på denne siden.

Nyhetsbrev – påmelding

Klikk på overskriften her – så kan du melde deg på nyhetsbrev som kommer tilsendt på e-post med informasjon om aktivitetene våre.

Tidligere utgaver av nyhetsbrevene finner du her..

Bli medlem

Kontingent kr. 250,- for enkeltpersoner og kr. 2.000,- for menigheter/organisasjoner. Vipps nr. 97794 Klikk på overskrift for mer info.

Velkommen til Drammen kirkeforum!