Litterær samtale med Olaug Nilssen

Bragernes menighetshus Kirkegata 7,Drammen,Norge

Olaug Nilssen er forfatter, skribent, dramatiker og kritiker. Hun debuterte i 1998 med boka Innestengt i udyr og har siden markert seg som en viktig stemme i norsk litteratur. Vera Grønborg har jobbet som lektor og som kritiker. Hun vil samtale med forfatteren.

Krigens rett og urett.

Bragernes menighetshus Kirkegata 7,Drammen,Norge

Erik Møse er tidligere høyesterettsdommer og har gjort tjeneste som dommer ved Den europeiske menneskerettdomstolen i Strasbourg. Han ble i mars 2023 utnevnt til leder for FNs undersøkelseskommisjon for Ukraina. Hans foredrag vil omhandle arbeidet med dokumentering og rettsforfølgelse av krigsforbrytelser.
Det blir kulturinnslag, samtale og kulturinnslag.