Queer Spirit

Strømsø kirke Tordenskioldsgate 58a,Drammen,Norge

Vi gleder oss over å kunne presentere PrideArts utstilling "Queer spirit" i Strømsø kirke i forbindelse med Drammen Pride og Drammen Sacred Music Festival. Kunsten i Queer spirit deler et bredt spekter av fortellinger om hvordan skeive finner håp, mening og trøst i tro og åndelig søken. Utstillingen utfordrer, berører og aktiveres av en rekke arrangement… Fortsett å lese Queer Spirit

Sangens kraft og håpets tone

Bragernes kirke Cappelens gate 9,Drammen,Norge

Salmedikter Eyvind Skeie presenterer sanger for dette livet, og kanskje for det neste. Bragernes kantori deltar som forsangere. - Kunsten setter oss i forbindelse med de skapende og forløsende krefter som bor i oss, sier Eyvind Skeie - I salmens forening av musikk og ordkunst kommer dette særlig til syne. Jeg gleder meg til å… Fortsett å lese Sangens kraft og håpets tone

Hva er da et menneske? Om tros- og livssynspolitikk

Bragernes menighetshus Kirkegata 7,Drammen,Norge

Sturla J. Stålsett - professor i diakoni, religion og samfunn på MF Vitenskapelig høyskole ledet utvalget som leverte NOUen «Et livssynsåpent samfunn» (NOU 2013:1) som var grunnlaget for Stortingets vedtak om en ny lov for tros- og livssynssamfunn i 2021. Tros- og livssynspolitikk handler ikke først og fremst om "særinteresser", men om de store verdispørsmålene… Fortsett å lese Hva er da et menneske? Om tros- og livssynspolitikk

Å være gammel i dagens og morgendagens samfunn

Bragernes menighetshus Kirkegata 7,Drammen,Norge

Siren Eriksen er professor og fagsjef kognisjon og demens på Nasjonalt senter for aldring og helse og professor ved Lovisenberg diakonale høyskole. Den norske befolkningen blir eldre. Som en følge av det, får flere i samfunnet vårt aldersrelaterte tilstander som demens, og det blir flere som vil trenge støtte, hjelp og pleie. Samtidig er det… Fortsett å lese Å være gammel i dagens og morgendagens samfunn

Hva er klima og hva er vær?

Drammensbiblioteket Grønland 58,Drammen,Norge

Foredrag av klimaforsker Elin Lundestad fra Meteorologisk institutt. Kulturinnslag og samtale. Arrangementet er åpningen Klimafestivalen §112 i Drammen 2024.

Sannhet og forsoning: Om Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid

Bragernes menighetshus Kirkegata 7,Drammen,Norge

Anne Julie Semb var medlem av sannhets- og forsoningskommisjonen, og hennes foredrag omhandler arbeidet i denne kommisjonen. Kommisjonen leverte sin rapport til Stortinget 1. juni 2023, og Semb vil presentere noen av kommisjonens sentrale funn og forslagene til tiltak for videre forsoning. Semb er utdannet statsviter og er for tiden dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo