Å være gammel i dagens og morgendagens samfunn

Bragernes menighetshus Kirkegata 7,Drammen,Norge

Siren Eriksen er professor og fagsjef kognisjon og demens på Nasjonalt senter for aldring og helse og professor ved Lovisenberg diakonale høyskole. Den norske befolkningen blir eldre. Som en følge av det, får flere i samfunnet vårt aldersrelaterte tilstander som demens, og det blir flere som vil trenge støtte, hjelp og pleie. Samtidig er det… Fortsett å lese Å være gammel i dagens og morgendagens samfunn

Sannhet og forsoning: Om Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid

Bragernes menighetshus Kirkegata 7,Drammen,Norge

Anne Julie Semb var medlem av sannhets- og forsoningskommisjonen, og hennes foredrag omhandler arbeidet i denne kommisjonen. Kommisjonen leverte sin rapport til Stortinget 1. juni 2023, og Semb vil presentere noen av kommisjonens sentrale funn og forslagene til tiltak for videre forsoning. Semb er utdannet statsviter og er for tiden dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Litterær samtale med Olaug Nilssen

Bragernes menighetshus Kirkegata 7,Drammen,Norge

Olaug Nilssen er forfatter, skribent, dramatiker og kritiker. Hun debuterte i 1998 med boka Innestengt i udyr og har siden markert seg som en viktig stemme i norsk litteratur. Vera Grønborg har jobbet som lektor og som kritiker. Hun vil samtale med forfatteren.