Sannhet og forsoning: Om Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid

Bragernes menighetshus Kirkegata 7,Drammen,Norge

Anne Julie Semb var medlem av sannhets- og forsoningskommisjonen, og hennes foredrag omhandler arbeidet i denne kommisjonen. Kommisjonen leverte sin rapport til Stortinget 1. juni 2023, og Semb vil presentere noen av kommisjonens sentrale funn og forslagene til tiltak for videre forsoning. Semb er utdannet statsviter og er for tiden dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo