Litterær samtale med Olaug Nilssen

Olaug Nilssen er forfatter, skribent, dramatiker og kritiker. Hun debuterte i 1998 med boka Innestengt i udyr og har siden markert seg som en viktig stemme i norsk litteratur. Vera Grønborg har jobbet som lektor og som kritiker. Hun vil samtale med forfatteren.

Sannhet og forsoning: Om Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid

Anne Julie Semb var medlem av sannhets- og forsoningskommisjonen, og hennes foredrag omhandler arbeidet i denne kommisjonen. Kommisjonen leverte sin rapport til Stortinget 1. juni 2023, og Semb vil presentere noen av kommisjonens sentrale funn og forslagene til tiltak for videre forsoning. Semb er utdannet statsviter og er for tiden dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo